Kuntalaiskysely kartoittaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin palveluissa

Helsingin kaupunki on vahvasti sitoutunut kaupunkilaisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä syrjinnän ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan. Kaupunki toteuttaa marras-joulukuussa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kuntalaiskyselyn.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kyselyssä voi kertoa myös ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä, jotka edistäisivät palveluiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kysely lähetetään 20.11. postitse satunnaisotannalla valituille 3500 helsinkiläiselle, ja siihen voi vastata joko paperilomakkeella tai verkossa. Vastauskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, muun muassa uuden palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa seuraavalle valtuustokaudelle.

Kaupunki toivoo asukkaiden vastaavan aktiivisesti kyselyyn – jokainen vastaus on tärkeä!