Helsingin kaupunki viettää kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää 

Kaupunki on viimeisten vuosien aikana korostanut ihmisoikeuksien merkitystä kuntatasolla erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta.

Musta mies väkijoukon keskellä Puhoksella.

Helsingin kaupunki on viimeisten vuosien aikana korostanut ihmisoikeuksien merkitystä kuntatasolla erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Kaupunki on vahvistanut omaa ihmisoikeustyötään organisaatiorakenteissa, päätöksenteossa, henkilöstöasioissa ja palveluissa. 

Koronapandemiasta huolimatta kaupungilla on kuluvan vuoden aikana otettu asukkaiden ihmisoikeuksien ja henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaamiseksi monia edistysaskeleita, joista tässä muutamia poimintoja:  

Kaupunkiympäristön toimialalla maahan muuttaneiden osallistumisen tukemiseksi on koottu järjestöjen yhteistyöverkosto, jota hyödynnetään viestinnässä ja osallisuuden kehittämisessä. Maahan muuttaneiden osallistumisen tukemiseksi valmistui selkokielinen infovideo, jota on jaettu toimialan somekanavilla ja katsottu Uutta Helsinkiä -verkkotilaisuuksissa syksyllä 2020. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kaikissa yksiköissä on käynnistetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta. Laadintaan osallistuu koko yhteisö ja sen avulla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä tehdään jokaisen tehtävä. Lisäksi toimialan henkilöstöä kaikilta asteilta on koulutettu rasismin tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen sekä kielitietoisuuteen 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kiinnitetty huomiota sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuuteen, jotta jokainen kaupunkilainen voi kokea olevansa tervetullut palveluihin. Keskustakirjasto Oodin tavoin eri kirjastot, museot ja liikuntapaikat suunnittelevat turvallisemman tilan periaatteiden laatimista ja käyttöönottoa. Toimialalla on vahvistettu myös sateenkaarevaa nuorisotyötä, joka muutti nimensä Iris Helsingiksi tänä syksynä. 

Sosiaali– ja terveystoimialalla on järjestetty henkilöstölle koulutuksia yhdenvertaisuudesta ja lähisuhdeväkivallan uusista muodoistaLisäksi toimialalla kehitetään jatkuvasti ruotsinkielisten palvelujen laatua tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuksia vahvistaa omaa kieliosaamistaan. 

Kaupunki panostaa myös henkilöstön monimuotoisuuteen ja kaikkien työntekijöiden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Henkilöstön tueksi on vuoden aikana valmistunut kaksi eri Helvi-virtuaalivalmennusta: työyhteisöille tarkoitettu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valmennus ja esihenkilöille suunnattu monimuotoisen rekrytoinnin valmennus. Valmennukset auttavat pohtimaan, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat ja miten ne voisivat toteutua entistä paremmin rekrytoinnissa, työyhteisöissä ja kaupungin palveluissa. Vuonna 2020 on käynnistetty myös anonyymin rekrytoinnin kokeilu, joka tukee monimuotoisten rekrytointiprosessien toteutumista.  

Helsinki on monimuotoinen kaupunki, minkä tulee näkyä myös kaupungin visuaalisessa viestinnässä. Kuluneena vuonna vammais- ja vanhusneuvostot toteuttivat kuvaukset, joissa Helsingin aineistopankkiin saatiin kuvia ikääntyneistä ja vammaisista ihmisistä arjen aktiivisina toimijoinaTämän lisäksi ulkoista MyHelsinki aineistopankkia täydennetään kuvilla, joissa esiintyy mm. eriikäisiä ja eri etnisiä taustoja edustavia ihmisiä sekä samaa sukupuolta olevia pariskuntia.  

Kuntalaiskyselystä pohjaa uusiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin  

Parhaillaan on käynnissä kuntalaiskysely, joka kartoittaa helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kysely on lähetetty satunnaisotannalla postitse 3500 helsinkiläiselle, ja kyselyn tuloksia hyödynnetään uuden ihmisoikeussuunnitelman laatimisessa. Uusi suunnitelmaa korvaa valtuustokauden lopussa umpeutuvat palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. 

Helsingin kaupunki on viimeisten vuosien aikana korostanut ihmisoikeuksien merkitystä kuntatasolla erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Kaupunki on vahvistanut omaa ihmisoikeustyötään organisaatiorakenteissa, päätöksenteossa, henkilöstöasioissa ja palveluissa.