Väliarvioinnin perusteella palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteutuksessa on edistytty melko hyvin

Ihmisiä puistossa.

Helsingin kaupungin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa ja toiminnoissa 2019-2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2019. Se velvoittaa sekä kaupungin keskushallintoa että kaikkia toimialoja kehittämään kaupungin toimintaa ja palveluita tasa-arvoisempaan suuntaan.

Loppuvuonna 2020 toteutetussa sisäisessä väliarvioinnissa selvitettiin, kuinka suunnitelman 23 konkreettisessa toimenpiteessä on tähän mennessä edistytty: toteutuneiksi arvioitiin viisi toimenpidettä, kesken oleviksi 16 toimenpidettä, ja kaksi toimenpidettä oli vielä aloittamatta. Onnistumisia löytyi kaikilta toimialoilta.

Kaupungin tasa-arvotoimikunta käsitteli väliarviointiraporttia kokouksessaan 17.12. Toimikunta iloitsi monista edistysaskeleista, joita väliarviointi tuo esille ja kannusti kaupungin keskushallintoa ja toimialoja jatkamaan määrätietoista työskentelyä, jotta kaikki toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitelmakauden aikana.

”Vahva sitoutuminen tasa-arvotyöhön on entistäkin tärkeämpää tässä poikkeuksellisessa ajassa, jotta koronakriisin mukanaan tuomat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet eivät pääse nakertamaan sukupuolten tasa-arvoa”, totesi puheenjohtaja Kasper Kivistö.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelman väliarviointiraportin pääsee kokonaisuudessaan lukemaan tästä.