Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa niin henkilöstö- kuin palvelupuolellakin. Tavoitteenamme on Helsinki, jossa jokaisella on oikeus olla, näkyä, kuulua, osallistua ja vaikuttaa sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta ja ilman pelkoa syrjinnästä.

Naistenpäivän infograafi 2021