Suunnitelmien ei ole tarkoitus rakentua paperille, vaan pikemminkin näkyä käytännössä tekoina ja aktiivisena työnä asioiden parantamiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työstetään parhaillaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. ”Tärkeää on, että koko yhteisö on mukana työssä. Tässä pysähdytään ihmisenä olemisen äärelle”, painottaa pedagoginen asiantuntija Heidi Halkilahti.

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa yhteisössä oppijoita arvostetaan sellaisina kuin he ovat eikä ketään kiusata tai kohdella rasistisesti. Myös vallitsevien rakenteiden tunnistaminen ja esimerkiksi piilorasismin kitkeminen on tärkeää yhdenvertaisen päiväkodin, koulun, oppilaitoksen ja työyhteisöjen rakentamisessa.

Heidi Halkilahti on vetänyt varhaiskasvatusyksiköille, kouluille ja lukioille webinaareja opetuksen tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelman laatimisesta.

Suunnitelman laatimisen tiedetään olevan lakisääteistä. Joillekin lakisääteisyys näyttää aiheuttavan turhaa huolta paperinmakuisesta toiminnasta, joka kuormittaa arjen työtä. ”Minusta lakisääteisyys on tärkeä asia tunnistaa. Se velvoittaa meistä jokaista huolehtimaan siitä, että kaikista pidetään huolta.”

”Työpajoissa kuulen helpotuksen huokauksia, kun korostan sitä, että suunnitelman tavoitteena on sitouttaa oppimisyhteisöt yhdessä edistämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä. Suunnitelman laatiminen on ihmislähtöistä ja käytännöllistä työtä. Ihmisenä olemiseen kuuluu varmistaa, että kaikilla on hyvä olla.”

Heidi Halkilahti muistuttaa, että meidän aikuisten pitää tarttua näihin asioihin ja yhdistää rivimme. ”Esimerkiksi kiusaamisen vastainen työ ei kuulu vain oppilas- ja opiskelijahuollolle, vaan ihan koko yhteisölle.”

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen lisää kaikkien hyvinvointia. Tämä on jatkuva prosessi. Yhdessä voimme varmistaa, että kaikki voimme hyvin.”

Edetään askel askeleelta

Tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelmat työstetään askel askeleelta, vaiheittain.

Ensin kartoitetaan yhteisön – varhaiskasvatusyksikön, koulun tai oppilaitoksen – nykytila. Kaikki oppilaat ja opiskelijat osallistuvat tähän. Kartoituksen pohjalta valitaan muutama tunnistettu haaste, jota koko oppijayhteisön kanssa lähdetään kehittämään. Tavoitteena on yhdessä miettiä, miten tunnistettuihin ongelmiin yhteisönä puututaan ja ne saadaan kitkettyä pois. Haasteet ja toimenpiteet niihin vastaamiseksi jaetaan koko yhteisölle, jotta aina huoltajista alkaen työhön sitoudutaan yhdessä.

Suunnitelmien ei ole tarkoitus rakentua paperille, vaan pikemminkin näkyä käytännössä tekoina ja aktiivisena työnä asioiden parantamiseksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia laaditaan toimialan yksikkökohtaisten suunnitelmien lisäksi kaupunkitasoisesti

Helsingin kaupunki laatii henkilöstölleen oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä kaupungin palveluille oman kaupunkitasoisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Tällä hetkellä kaupungissa laaditaan uutta palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa uudelle strategiakaudelle, mikä kulkee nimellä ihmisoikeussuunnitelma. Uuden suunnitelman valmistelun pohjaksi on tärkeä kartoittaa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa kaupungin palveluissa.