Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa

Tuoreessa julkaisussa sukupuolten välisen tasa-arvon tarkastelu on kytketty kaupunkistrategiaan ja sen seurantamittareihin. Strategiamittareiden lisäksi katsaukseen on koottu laajemminkin sukupuolittain jaoteltuja tilastotietoja kahden teemakokonaisuuden alta, jotka ovat turvallisuus ja turvallisuuden kokemus sekä työ ja koulutus.

Strategiamittareilla havaitut erot sukupuolten välillä ovat monilta osin samansuuntaisia kuin yleisesti vallitsevat käsitykset naisten ja miesten tilanteesta, kuten esimerkiksi naisten heikompi turvallisuuden kokemus ja miesten suurempi huono-osaisuus. Tarkastelussa nousivat esiin myös yläkouluikäisten tyttöjen poikia yleisempi ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden kokeminen sekä vähäinen liikunnan määrä. Poikien ja nuorten miesten kohdalla huolta aiheuttavat muun muassa työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen sekä rikoksilla oirehtiminen.

Strategiamittariston sukupuolittainen tarkastelu toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa, mutta jatkossa tilannetta seurataan säännöllisesti.

Tilastokuvio näyttää, että miehet kokevat omalla asuinalueella yksin myöhään lauantai-iltana liikkumisen turvalliseksi huomattavasti naisia yleisemmin.

Lue koko raportti tästä.