De mänskliga rättigheternas Helsingfors

De mänskliga rättigheternas Helsingfors samlar information om stadens arbete för jämställdhet och likabehandling. Webbplatsen är riktad både till stadens invånare och anställda. På webbplatsen hittar du till exempel stadens planer för jämställdhet och likabehandling, olika sätt att främja likabehandling och jämställdhet som anställd av staden och information om likabehandlingskommittén och jämställdhetskommittén samt handikapprådet och äldrerådet.

”Staden har i sin verksamhet åtagit sig att säkerställa alla stadsinvånares mänskliga rättigheter och att målmedvetet agera mot diskriminering. Alla invånare i staden ska känna att Helsingfors är deras egen stad.”

– Jan Vapaavuori

En rättvis och jämställd arbetsgivare

Helsingfors stad främjar med aktiva åtgärder likabehandling och jämställdhet för personalen och utvecklar ledning av mångfald.

Läs mer om jämställdhet och likabehandling för personalen
Isä, joka katsoo poikaansa hymyillen. Poika leikkii kaiteella.
Musta tyttö, joka hymyilee ja pukeutuu ulkovaatteisiin koulussa.

Tjänster baserade på mänskliga rättigheter

Helsingfors stad har förbundit sig till målet att varje invånare ska kunna leva ett gott liv i Helsingfors som sig själv och få ett jämställt och jämlikt bemötande hos stadens tjänster.

Läs mer om förverkligandet av jämställdhet och likabehandling inom tjänsterna