Lapsi juoksee kohti kameraa

Aineisto

Tähän sivustoon lisätty osa Helsingin kaupungin laatimaa aineistoa, jotka liittyvät tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Sivustoa päivitetään sitä mukaan, kun uutta materiaalia laaditaan.

Suunnitelmat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Raportit

Tasa-arvohankkeen (2018-2019) raportit

Taustamateriaali, jota hyödynnettiin Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020–2021 valmistelussa