Lapsi juoksee kohti kameraa

Aineisto

Tähän on koottu Ihmisoikeuksien Helsinki -sivustolla eri yhteyksissä mainittujen raporttien, suunnitelmien ja muiden aineistojen linkkejä sekä valikoidusti muuta tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää kaupungin aineistoa.

Suunnitelmat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Vanhat suunnitelmat:

Raportit ja selvitykset

Tasa-arvohankkeen (2018-2019) raportit

Taustamateriaali, jota hyödynnettiin Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 2020–2021 valmistelussa