Töölön puistossa nuoret lapset leikkivät värikkäiden lankojen keskellä.

Virtuell utbildning

Helsingfors har som mål att vara en stad där jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter förverkligas och där ingen utsätts för trakasserier eller diskriminering. Staden har förbundit sig till att främja jämställdhet och likabehandling genomgående i all sin verksamhet, såväl som arbetsgemenskap som tjänsteleverantör.

Förverkligandet av jämställdhet och likabehandling kräver gemensam diskussion, ny kompetens, att man utmanar gamla stereotypier och ingriper vid diskriminering. Ett stöd för detta är den virtuella Helvi-utbildningen i jämställdhet och likabehandling, som togs i bruk i staden i början av 2020. Utbildningen erbjuder en utmärkt möjlighet att stärka kompetensen inom mänskliga rättigheter, som bidrar till större fokus på mänskliga rättigheter i arbetet.

Den virtuella Helvi-utbildningen är planerad för smågrupper (exempelvis arbetsteam) och tar formen av samtal. Utbildningen tar ungefär 60 minuter och kräver en dator, ett lugnt utrymme och en ledare för samtalet. Utbildningen sker med den lättanvända ljud- och textstyrningen i Helvi.

Den virtuella Helvi-utbildningen hittar du här.