All Posts By

Tuija Mustajärvi

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Petankin harrastajien yläfemmaläpsäytys

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa niin henkilöstö- kuin palvelupuolellakin. Tavoitteenamme on Helsinki, jossa jokaisella on oikeus olla, näkyä, kuulua, osallistua ja vaikuttaa sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta ja ilman pelkoa syrjinnästä.

Naistenpäivän infograafi 2021

Yhdenvertaisuuden tekijät -osahankkeeseen haetaan projektisuunnittelijaa

Pyörätuolissa oleva nainen siirtyy ulos metrosta

Yhdenvertaisuuden tekijät -osahankkeeseen haetaan projektisuunnittelijaa

Helsingin kaupunki on mukana oikeusministeriön koordinoimassa EU-hankkeessa Yhdenvertaisuuden tekijät (Drivers of Equality). Helsingin osahankkeessa selvitetään, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvät Helsingin kaupunkisuunnittelussa ja miten ne  voidaan paremmin huomioida julkisten tilojen suunnittelussa erityisesti syrjinnälle alttiiden väestöryhmien näkökulmasta.

Hankkeeseen haetaan määräaikaista (9 kk) projektisuunnittelijaa. Hakuaika päättyy 22.2.2021. Lisätietoa paikasta Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiseen kuntalaiskyselyyn reilut 1000 vastausta

Näkövammainen henkilö lukee pistenäytöltä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiseen kuntalaiskyselyyn reilut 1000 vastausta

Helsingin kaupunki kartoitti vuoden 2020 lopulla helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kysely lähetettiin 3500 satunnaisotannalla valitulle  helsinkiläiselle. Kyselyyn vastasi hiukan yli 1000 henkilöä (vastausaktiiviisuus 29 %) – kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyn tuloksista saadaan tietoa myöhemmin keväällä. Tuloksia hyödynnetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, muun muassa uuden palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa seuraavalle valtuustokaudelle.

Väliarvioinnin perusteella palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteutuksessa on edistytty melko hyvin

Kaksi nuorta naista Puhoiksessa.

Väliarvioinnin perusteella palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteutuksessa on edistytty melko hyvin

Ihmisiä puistossa.

Helsingin kaupungin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa ja toiminnoissa 2019-2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa 2019. Se velvoittaa sekä kaupungin keskushallintoa että kaikkia toimialoja kehittämään kaupungin toimintaa ja palveluita tasa-arvoisempaan suuntaan.

Loppuvuonna 2020 toteutetussa sisäisessä väliarvioinnissa selvitettiin, kuinka suunnitelman 23 konkreettisessa toimenpiteessä on tähän mennessä edistytty: toteutuneiksi arvioitiin viisi toimenpidettä, kesken oleviksi 16 toimenpidettä, ja kaksi toimenpidettä oli vielä aloittamatta. Onnistumisia löytyi kaikilta toimialoilta.

Kaupungin tasa-arvotoimikunta käsitteli väliarviointiraporttia kokouksessaan 17.12. Toimikunta iloitsi monista edistysaskeleista, joita väliarviointi tuo esille ja kannusti kaupungin keskushallintoa ja toimialoja jatkamaan määrätietoista työskentelyä, jotta kaikki toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitelmakauden aikana.

”Vahva sitoutuminen tasa-arvotyöhön on entistäkin tärkeämpää tässä poikkeuksellisessa ajassa, jotta koronakriisin mukanaan tuomat sosiaaliset ja taloudelliset haasteet eivät pääse nakertamaan sukupuolten tasa-arvoa”, totesi puheenjohtaja Kasper Kivistö.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelman väliarviointiraportin pääsee kokonaisuudessaan lukemaan tästä.