Category

Syrjintä

Uudet suunnitelmat vievät kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Helsinkiä

Iäkkäämmät mies ja nainen ja nuori mies istuvat Oodissa portailla ja katsovat naisen käsissään pitelemän tabletin ruutua

Uudet suunnitelmat vievät kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Helsinkiä

Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuun lopussa Helsingin kaupungin henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat vuosille 2022─2025. Suunnitelmat toimivat tärkeänä raamina sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle kaupungin työyhteisöissä ja palveluissa.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta eli lyhyemmin tasa-arvolaki (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat kaupunkia tavoitteelliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun sekä työnantajana että viranomaisena. Helsinki on lisäksi kaupunkistrategiassaan sitoutunut edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Syrjinnän ehkäiseminen ja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tukevat kaupungin sosiaalisesti kestävää kehitystä.

– Kaikille työntekijöille, kaupunkilaisille ja vierailijoille turvallinen ja hyvä kaupunki ei ole itsestäänselvyys. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät edisty itsestään, vaan niiden hyväksi tarvitaan määrätietoista työtä ja sitoutumista. Henkilöstön ja palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat vievät sitoutumistamme näihin teemoihin konkreettisesti eteenpäin koko kaupunkiorganisaatiossa”, toteaa pormestari Juhana Vartiainen.

Helsinki edistää monimuotoista työelämää

Kaupunki työnantajana tähtää kaikkia sukupuolia edustavien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun sekä aliedustettuihin ryhmiin tai vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden tosiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjinnän ehkäisyyn kaupungin työpaikoilla. Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ohjaavat henkilöstöpoliittista työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämisessä.

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet ja tavoitteet valtavirtaistavat sekä sukupuoli- että yhdenvertaisuusnäkökulman huomioimisen kaikessa henkilöstöön liittyvässä toiminnassa, johtamisessa, esihenkilötyössä, päätöksenteossa ja työyhteisöiden toiminnassa.

Syrjimättömät palvelut vahvistavat asukkaiden oikeuksien toteutumista arjessa

Helsingin kaupungin toiminnallinen eli muuhun kuin kaupungin työnantajavelvoitteisiin liittyvä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on ihmisoikeusperustaista eli sen keskiössä on kaikkien helsinkiläisten ihmisarvon kunnioittaminen ja erityisesti heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten oikeuksien toteutumisen edistäminen. Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää palvelujen syrjimättömyyttä ja tosiasiallista saavutettavuutta taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan moninaisille asukkaille.

Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 56 kehittämiskohdetta, joihin kytkeytyy 93 toimenpidettä. Ne pohjautuvat vuorovaikutuksessa asukkaiden, kaupungin työntekijöiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa toteutettuun nykytilan kartoitukseen. Suunnitelman toimeenpanoa seurataan säännöllisesti poikkihallinnollisessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koordinaatioryhmässä sekä luottamushenkilöistä koostuvassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa.

Lisää tietoa

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Syrjivät normit nurin ─ avoimessa yleisötilaisuudessa 31.3. keskustellaan syrjinnästä ja esikuvista

Syrjivät normit nurin ─ avoimessa yleisötilaisuudessa 31.3. keskustellaan syrjinnästä ja esikuvista

Henkilöiden kuvia oikealla. Tilaisuuden nimi vasemmalla.

Helsingin kaupunki kutsuu kaikki tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista kiinnostuneet avoimeen yleisötilaisuuteen kaupungintalon ala-aulan Tapahtumatorille (Pohjoisesplanadi 11 ─ 13) torstaina 31. maaliskuuta kello 17 ─ 18.30. Syrjivät normit nurin ─ kaikkien kaupunkilaisten Helsinki -tilaisuudessa pureudutaan erityisesti sosiaalisiin normeihin, syrjintään ja esikuvien voimaan.

Maalis-huhtikuussa vietetään useita sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta merkittäviä teemapäiviä, kuten naistenpäivää (8.3.), tasa-arvon päivää (19.3.), rasismin vastaista päivää (21.3.), transihmisten näkyvyyden juhlapäivää (31.3.) ja romanien kansallispäivää (8.4.). Avoimella yleisötilaisuudella kaupunki haluaa nostaa esiin näitä tärkeitä teemoja ja kaupungin vahvaa sitoutumista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

─ Helsinki voi hyvin silloin, kun sen asukkaat voivat hyvin. Se edellyttää, että jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä. Emme varmasti kaupunkina vielä täysin onnistu tässä, mutta juuri siksi haluamme jatkaa työskentelyä näiden teemojen parissa, toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, joka toimii tapahtuman vetäjänä.

Olemme saaneet mukaan mahtavan asiantuntevan ja moninaisen keskustelijajoukon, tule sinäkin kaupungintalolle! Tilaan on esteetön pääsy.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään torstaina 24. maaliskuuta mennessä täällä. Mikäli et pääse paikan päälle, voit seurata tilaisuuden striimiä Helsinki-kanavalla, jonne tulee tilaisuudesta myös tallenne. Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.

Tilaisuuden ohjelma

17.00-17.10 Tervetuliaissanat – Fatim Diarra, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
17.10 – 17.20 Tutkijahaastattelussa Tuuli Anna Renvik, Helsingin yliopisto: Normien merkitys ajattelussamme
17.20 – 17.55 Teemakeskustelu 1: Syrjintä ja siihen puuttuminen

Keskustelijoina Nitin Sood (Oikeusministeriö), Hannah King (Helsingin kaupunki), Mina Mojtahedi (yhdenvertaisuusasiantuntija) ja Kasper Kivistö (Trasek)

17.55 – 18.25 Teemakeskustelu 2: Esikuvien voima

Keskustelijoina Hai Nguyen (FEM-R/tutkija), Malla Laiti (Etelä-Suomen AVI/romaniasiain neuvottelukunta), Cátia Suomalainen Pedrosa (Helsingin kaupunki)

18.30 Tilaisuus päättyy

Varsinaisen ohjelmaosuuden jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toivottaa osallistujat lämpimästi tervetulleiksi jatkamaan keskustelua pienimuotoisen tarjoilun ääressä klo 18.30 – 19.00.

Helsinki jälleen mukana OM:n antirasismikampanjassa

Kaksi tummaihoista huivia käyttävää ja yksi valkoihoinen nuori nainen kävelevät yhdessä talvisella kadulla toisiinsa päin katsoen

Helsinki jälleen mukana OM:n antirasismikampanjassa

Kaksi tummaihoista huivia käyttävää ja yksi valkoihoinen nuori nainen kävelevät yhdessä talvisella kadulla toisiinsa päin katsoen
Oikeusministeriön (OM) ja yhdenvertaisuusvaltuutetun koordinoiman ”Olen antirasisti” -kampanjan toinen vaihe on käynnissä ja kestää 6.2. asti.  Helsingin kaupunki on yksi kampanjan noin 140 yhteistyökumppanista.
Kampanjan toisen vaiheen teemana on ”Antirasistinen tulevaisuus” ja kaupungilla kampanjaviestintä on erityisen näkyvää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja nuorisopalveluiden kanavissa.
Viralliset OM:n ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kampanjasivut löydät täältä.
Rakennetaan yhdessä yhdenvertaisempi tulevaisuus!

Helsingin kaupunki on mukana Olen antirasisti -kampanjassa

https://www.youtube.com/watch?v=71eIUOtGGsQ

Helsingin kaupunki on mukana Olen Antirasisti -kampanjassa

Suomen suurimpana työnantajana ja kaupunkina Helsingin kaupunki panostaa vahvasti yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen.
Kaupunki on mukana Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun “Olen Antirasisti” -kampanjassa yhdessä lähemmäs sadan muun yhteistyökumppanin kanssa. Kampanjan tavoitteena on kannustaa jokaista puuttumaan rasistisiin ja syrjiviin tilanteisiin ja organisaatioita toteuttamaan aktiivisia tekoja, jotka vähentävät etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja.
Aihe on tärkeä, sillä tutkimukset osoittavat rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemusten olevan Suomessa Euroopan keskitasoa huomattavasti yleisempiä.
Kampanja näkyy erityisesti somessa 13.-26.9., jolloin myös kaupunki nostaa somessa esiin kampanjan viestejä ja esimerkkejä omista antirasistisista teoistaan. Kampanjan toinen vaihe ajoittuu tammi-helmikuun vaihteeseen 2022 ja keskittyy erityisesti koulumaailmaan.
OM:n virallinen kampanjavideo löytyy Youtubesta.
#OlenAntirasisti #JagÄrAntirasist #IAmAntiracist

Kaupunkilehti Kvartista ilmestynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden teemanumero

Kvartin kansilehti, jossa on keltaisella pohjalla piirroskuva kaupunkinäkymästä, jossa taloja, ihmisiä ja vehreyttä. Lisäksi kanteen on nostettu muutamia nostoja lehden sisällöstä.

Kaupunkilehti Kvartista ilmestynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden teemanumero

Kvartti on Helsingin kaupungin julkaisema lehti, joka esittelee Helsinkiä ja Helsingin seutua koskevaa ajankohtaista tutkimus- ja tilastotietoa. Lehti ilmestyy verkossa sekä painettuna neljästi vuodessa.

Kvartti on suunnattu paitsi päätöksenteon tueksi Helsingin päättäjille ja suunnittelijoille, myös kaikille muille, jotka haluavat tarkemmin perehtyä kaupunki-ilmiöitä koskevaan tietoon.

Kvartin elokuun 2021 lehti on teemanumero, joka kokoaa yhteen ajankohtaista Helsinkiä koskevaa tutkimus- ja tilastotietoa yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä aiheista. Teemanumero on kaikkien luettavissa verkossa.

Kvartin kansilehti, jossa on keltaisella pohjalla piirroskuva kaupunkinäkymästä, jossa taloja, ihmisiä ja vehreyttä. Lisäksi kanteen on nostettu muutamia nostoja lehden sisällöstä.

Helsinki Pride -yhteisö palkitsi kaupungin ihmisoikeuksien edistämisestä

Helsinki Pride -yhteisö palkitsi kaupungin ihmisoikeuksien edistämisestä

Helsinki Pride -yhteisö palkitsi Helsingin kaupungin Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnolla arvokkaasta työstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtaamisen puolesta. Helsinki Pride -yhteisö jakaa tunnustuspalkinnot jokaisella Pride-viikolla nostaakseen esiin tahoja, joiden työ on ihmisoikeuksien edistämisessä erityisen tunnustuksen arvoista.

Yhteisön mukaan kaupunki on osoittanut omalla Pride-kumppanuudellaan sen, että se haluaa olla maailman toimivin kaupunki kaikille, myös sateenkaariasukkailleen. Tästä kertoo muun muassa se, että Helsinki avasi tänä vuonna kaupungintalonsa ovet ja tilat yhteisön käyttöön Pride-viikon päätapahtumapaikkana Pride Housena. Pride-yhteisö kiitti Helsinkiä myös siitä, miten kaupunki on Suomen suurimpana työnantajana pyrkinyt esimerkillisesti huomioimaan sateenkaarierityisyyden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä kautta, niin asukkaiden kuin oman henkilökuntansa suuntaan.

Tänä vuonna Helsinki on mukana viettämässä Pride-viikkoa järjestämällä monipuolista ohjelmaa ja liputtamalla Pride-lipuin koko viikon ympäri kaupunkia. Kesäkuun alussa kaupungin työntekijät kävelivät tiimeissään We walk with Pride -kävelyjä osoittaakseen tukensa Pride-aatteelle. Henkilöstölle järjestettiin myös Pride-aiheinen paneelikeskustelu sekä koulutus sateenkaarisanastosta ja sateenkaarisensitiivisistä asiakaskohtaamisista.

Pormestari Jan Vapaavuori otti Helsingin palkinnon vastaan 28.6. Toinen Ylpeys muuttaa maailmaa -palkinto myönnettiin Anukatariina Soloselle vuosikymmenten tinkimättömästä ihmisoikeustyöstä.

Helsinkiläiset arvostavat moninaisuutta, palvelujen tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa on vielä kehitettävää

Kaksi iäkkäämpää naisoletettua seisovat käsikynkässä kasvot lähekkäin ja toisilleen hymyillen, taustalla punavalkoinen rakennus

Helsinkiläiset arvostavat moninaisuutta, palvelujen tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa on vielä kehitettävää

Kaksi iäkkäämpää naisoletettua seisovat käsikynkässä kasvot lähekkäin ja toisilleen hymyillen, taustalla punavalkoinen rakennus

Kaupunki kartoitti asukkaiden käsityksiä ja kokemuksia yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta kaupungin palveluissa loppuvuodesta 2020. Vastaavia otantakyselyjä tästä teemasta ei tiettävästi ole Suomessa aiemmin toteutettu. Kyselyn tuloksista julkaistu tuore raportti antaa tärkeää tietoa kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi tulevalla strategiakaudella.

Kyselyn perusteella lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä arvostaa kaupunkilaisten moninaisuutta ja yhtä suuri osa vastaajista koki myös voivansa elää Helsingissä hyvää elämää sellaisena kuin itse on. Toisaalta vain hieman yli puolet vastaajista katsoi, että Helsinki on turvallinen kaupunki vähemmistöryhmiin kuuluville. Hieman alle puolet koki, että kaikkien palvelun käyttäjien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kaupungin palveluissa tällä hetkellä. Vain viisi prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan kaupunki on onnistunut ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä.

Syrjintää ja epäasiallista kohtelua oli itse kokenut vajaa viidesosa vastaajista

Kaksi viidestä vastaajasta piti syrjintää kaupungin palveluissa vähintään melko yleisenä ainakin yhdellä kyselyssä mainituista syrjintäperusteista ja epäasiallista kohtelua noin kolmannes. Syrjintää kaupungin palveluissa ilmoitti itse kokeneensa 19 prosenttia ja epäasiallista kohtelua 17 prosenttia vastaajista. Sekä syrjintää että epäasiallista kohtelua oli koettu eniten terveyspalveluissa. Yleisintä koettu syrjintä oli iän, terveydentilan ja kielen perusteella. Ikäryhmittäin tarkasteltuna syrjintää ilmoittivat kokeneensa muita yleisemmin nuorimpiin ikäryhmiin kuuluvat.

Epäasiallista kohtelua kokeneista 84 prosenttia oli tullut epäasiallisesti kohdelluksi kaupungin henkilökunnan taholta ja 39 prosenttia muiden asiakkaiden taholta. Koettu epäasiallinen kohtelu oli luonteeltaan yleisimmin vähättelevää tai loukkaavaa kohtelua tai huutelua, nimittelyä tai uhkailua.

Naisten ja vähemmistöjen kokemukset olivat muita kielteisempiä

Naisvastaajat näkivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilan kaupungin palveluissa yleisesti ottaen miehiä kielteisemmin. He pitivät syrjintää ja epäasiallista kohtelua yleisempänä kuin miehet ja suurempi osa naisista kuin miehistä myös ilmoitti kokeneensa itse syrjintää ja epäasiallista kohtelua kaupungin palveluissa. Syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun pelko oli myös estänyt suuremmalta osalta nais- kuin miesvastaajista kaupungin palvelujen käyttämisen.

Vähemmistöihin kuuluvat vastaajat olivat kokeneet selvästi muita enemmän sekä syrjintää että epäasiallista kohtelua kaupungin palveluissa. Heillä oli myös näitä kokemuksia muita vastaajia toistuvammin eli suuremmalla osalla heistä oli ollut tällaisia kokemuksia vähintään melko usein.

Kysely toteutettiin posti- ja verkkokyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi vuodenvaihteessa 2020–2021. Kysely lähetettiin 3500:lle 16 vuotta täyttäneelle helsinkiläiselle, jotka oli valittu satunnaisotannalla Helsingin väestötietojärjestelmästä. Kyselyyn vastasi 1001 asukasta (vastausprosentti oli 29). Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaupungin palveluissa yleisesti sekä vastaajien syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksia kymmenen eri palvelukokonaisuuden osalta: asumisen palvelut, julkinen liikenne; kadut, puistot ja muut yleiset alueet, kasvatuksen ja koulutuksen palvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja työllisyyspalvelut.

Kyselyn tuloksia käsitellään myös kaupunkitietolehti Kvartin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevassa teemanumerossa, joka ilmestyy elokuussa 2021.

Lue koko raportti:

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen Helsingin kaupungin palveluissa – kaupunkilaisten näkemyksiä ja kokemuksia

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiseen kuntalaiskyselyyn reilut 1000 vastausta

Näkövammainen henkilö lukee pistenäytöltä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheiseen kuntalaiskyselyyn reilut 1000 vastausta

Helsingin kaupunki kartoitti vuoden 2020 lopulla helsinkiläisten käsityksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä kokemuksia syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta kaupungin palveluissa. Kysely lähetettiin 3500 satunnaisotannalla valitulle  helsinkiläiselle. Kyselyyn vastasi hiukan yli 1000 henkilöä (vastausaktiiviisuus 29 %) – kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyn tuloksista saadaan tietoa myöhemmin keväällä. Tuloksia hyödynnetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, muun muassa uuden palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa seuraavalle valtuustokaudelle.