Tillgänglighet och åtkomlighet

Tillgänglighet och åtkomlighet handlar om att beakta den mänskliga mångfalden i stadens tjänster, miljön och planeringen och bygget av byggnaderna. Det innebär att tjänsterna, redskapen och kommunikationen är lätta att använda, information är förståelig och människor har möjlighet att delta i beslut som gäller dem. En atmosfär och attityder där stadsbornas mångfald beaktas ökar också tillgänglighet.

Tillgänglig miljö som förutsättning för likabehandlingen

En tillgänglig och trygg miljö stärker stadsbornas välfärd och att hela samhället fungerar. Helsingfors siktar på att alla stadsborna i Helsingfors ska ha det så lätt att röra sig och handla som möjligt oberoende av åldern och konditionen.

Tillgänglighetsombudsmannen i Helsingfors är Pirjo Tujula.

Vad betyder en tillgänglig miljö?

  • att det är lätt röra på sig och handla på gator och torgen, i parker och lekparker, och på gårdarna
  • lätt att komma in i byggnaderna och ohindrat agera i dem
  • övergång från en plats till en annan och till transportmedel utan trappor
  • tydliga skyltar
  • en miljö där det är lätt att höra

Helsingfors stad utvecklar tillgängligheten av de digitala tjänsterna och kommunikationen. Helsingfors mål är att när det gäller digitala tjänster sträva efter minst AA-nivån eller bättre enligt WCAG-kriterierna.

Pyörätuolissa oleva nainen siirtyy ulos metrosta

Helsingfors för alla

Anvisningar för planering, riktlinjer om tillgänglighet och information om stadens tillgänglighetsarbetsgrupp hittar du på webbplatsen Helsingfors för alla.

Läs mer