Tuomionkirkko lintuperspektiivistä.

Personalstyrka

Helsingfors stad främjar inom all sin verksamhet jämställdhet och likabehandling för personalen, förebygger diskriminering och utvecklar mångfalden inom arbetsgemenskaper. Staden har som mål att var och en ska kunna utföra sitt arbete väl utan osakliga kommentarer, trakasserier eller diskriminering oberoende av exempelvis kön eller könsuttryck, ålder, kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller annan personlig egenskap.

Att alla på arbetsplatsen bemöts på ett rättvist sätt och har möjlighet att både visa och använda sin kompetens är en förutsättning för att personalen ska må bra och känna äkta samhörighet i sin arbetsgemenskap. Då detta förverkligas kan var och en göra en maximal insats i sitt arbete för att förverkliga världens mest fungerande stad.

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att främja likabehandling och jämställdhet inom personalen och förhindra diskriminering. Jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen för personalen styr det personalpolitiska arbetet för att främja ett jämställt och jämlikt arbetsliv. Syftet med planerna är att praxisen, chefsarbetet och processerna inom personalledningen och arbetsgemenskapernas verksamhet i sig förverkligar jämställdhet och likabehandling. Staden genomför ett flertal åtgärder för att uppnå de nämnda målen.

Temat likabehandling och jämställdhet ingår bland annat i stadens guide Sopuisasti Stadissa, som handlar om att förebygga osakligt beteende. Staden utbildar dessutom sin personal i att observera hur varje team kan främja förverkligandet av jämställdhet och likabehandling såväl inom arbetsgemenskapen som inom teamets tjänster för invånare och besökare. Staden har som mål att öka likabehandlingen av arbetssökande bland annat med hjälp av anonym rekrytering.

Joukko ihmisiä työskentelemässä tietokoneillaan, taustalla Helsinki-kyltti.

Åtgärder som arbetsgivare

Riktlinjer för att främja jämställdhet bland personalen finns i jämställdhetsplanen (PDF på finska), som är i kraft fram till slutet av strategiperioden, det vill säga 2021. Målen och åtgärderna för att främja likabehandling bland personalen finns här (PDF på finska).