Tuomionkirkko lintuperspektiivistä.

Henkilöstö

Helsingin kaupunki edistää kaikessa toiminnassaan henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, estää syrjintää sekä kehittää työyhteisöjen monimuotoisuutta. Kaupungin tahtotila on, että jokainen, riippumatta esimerkiksi sukupuolesta tai sen ilmaisusta, iästä, kulttuuritaustasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä, saa tehdä työnsä hyvin kohtaamatta epäasiallista kommentointia, häirintää tai syrjintää.

Työpaikalla kaikkia kunnioittava reilu kohtelu ja mahdollisuus näyttää sekä käyttää osaamistaan on edellytys sille, että henkilöstö voi hyvin sekä tuntee aidosti yhteenkuuluvuutta työyhteisössään. Tämän toteutuessa jokainen pystyy antamaan työssään täyden panoksen maailman toimivimman kaupungin kehittämiseen.

Työnantajalla on lakisääteinen vastuu henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä syrjinnän estämisestä. Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaavat henkilöstöpoliittista työtä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän edistämiseksi. Näiden suunnitelmien pyrkimyksenä on, että henkilöstöjohtamisen käytännöt, esihenkilötyö ja prosessit sekä työyhteisöjen toiminta toteuttavat itsessään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaupunki toteuttaa lukuisia toimenpiteitä edellä mainittujen päämäärien saavuttamiseksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteema on sisällä mm. kaupungin Sopuisasti Stadissa -oppaassa, joka koskee epäasiallisen käytöksen ehkäisemistä. Lisäksi kaupunki valmentaa henkilöstöään havaitsemaan, miten jokainen tiimi voi edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä työyhteisössä että tiimin tuottamissa palveluissa kaupunkilaisille ja vierailijoille. Kaupungin tavoitteena on lisätä työnhakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia mm. anonyymin rekrytoinnin avulla.

Ihmiset piknikillä Espalla.

Toimenpiteet työnantajana

Henkilöstön tasa-arvoa edistävät linjaukset löytyvät tasa-arvosuunnitelmasta, joka on voimassa strategiakauden loppuun eli vuoteen 2021 asti. Henkilöstön yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet löytyvät tästä.