Mies ja kaksi lasta Mustasaarella leikkimässä lampaan kanssa.

Nätverket för mänskliga rättigheter

I staden finns ett frivillignätverk för mänskliga rättigheter, som samlar anställda inom olika verksamhetsområden och affärsverk för att tillsammans skapa ett mer jämställt och jämlikt Helsingfors.

Avsikten är att inom nätverket skapa en stad med större fokus på mänskliga rättigheter, som representerar alla invånare och där var och en kan hitta sig själv. Inom nätverket för mänskliga rättigheter uppmuntrar man till att kreativt fundera ut nya lösningar för tryggande av likabehandling och jämställdhet över verksamhetsgränser.

Nätverket är en interaktiv plattform för stadens anställda som vill förebygga diskriminering och målmedvetet avveckla differentierande strukturer inom stadens tjänster. Avsikten är att man inom nätverket kan fördjupa sin egen kompetens, fundera ut nya idéer och erbjuda stöd för främjande av likabehandling och jämställdhet inom det egna arbetet.

Vem som helst av stadens anställda från hälsovårdare till lärare, ingenjör till informatiker och parkeringsvakt till specialforskare kan delta i nätverkets verksamhet. Alla anställda kan för sin egen del främja mer jämställda och jämlika tjänster.

Nätverket för mänskliga rättigheter ordnar regelbundet eftermiddagar för mänskliga rättigheter, där man behandlar olika teman i en större grupp. Dessutom genomför nätverket mindre workshops, där man utvecklar olika arbetsredskap och planer för att främja likabehandling och jämställdhet inom staden. I nätverkets Teams-kanal diskuterar man och delar med sig av tips och information om evenemang samt aktuella nyheter om mänskliga rättigheter.

Nätverket har utarbetat principer för en tryggare miljö, som följs vid nätverkets evenemang.

Nuoret istumassa Tiedekulmassa ja juttelemassa toisilleen.

Kom med om att bygga en människorättsorienterad stad!

Alla stadens anställda kan gå med i nätverket för mänskliga rättigheter. Att bli medlem i nätverket innebär inga förpliktelser, utan du kan delta i verksamheten i enlighet med ditt eget intresse. Då du blir medlem ska du använda den e-postadress du använder i arbetet, det vill säga @hel.fi eller @edu.hel.fi.

Ansluta sig!