Nuori tyttö kaupunkipalstalla.

Jämställdhet och likabehandling

Helsingfors är en human, mild och modig stad full av olika berättelser. Safira, som talar teckenspråk, sticker sig in på centrumbiblioteket Ode efter jobbet. En 85 år gammal farfarsfar som flyttade från Kitee till ett område vid Malms flygplats som ung man. En verkställande direktör i ett lokalt företag som besöker ett finskt språkkafé på Viks bibliotek. Johannes som börjar årskurs 1 i höst och som tycker att Mellungsbacka metrostation är den bästa platsen på jorden eftersom han älskar metron och ändhållplatsen är på något sätt annorlunda än de andra stationerna. En hindu som kysser sin hustru på Tölövikens strand och känner sig som världens lyckligaste människa. En papperslös person som oroar sig över tillgången till hälsovård. En svenskspråkig invånare i Rönnbacka. En rullstolsbunden same. Alla olika, alla helsingforsare.

Det finns hundratusentals exceptionella historier i staden som alla är en del av Helsingfors identitet. Varje berättelse är värdefull för Helsingfors framtid. Rätten till staden hör till alla.

I dag bygger vi de mänskliga rättigheternas Helsingfors där alla helsingforsarnas berättelser blir lästa. För att nå detta mål främjar Helsingfors stad målmedvetet stadsbornas jämställdhet och likabehandling genomgående i stadens verksamhet och tjänster.

Helsingfors mål är att vara en stad som byggs på de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar ständigt för att jämställdheten och likabehandlingen ska förverkligas för invånarna och alla som fördriver tid här och att Helsingfors ska utvecklas till en stad där alla får synas, höras, leva och delta som jämställda och jämlika utan någon som helst direkt eller indirekt diskriminering.

På stadsnivån koordineras utvecklingen av jämställdheten och likabehandlingen av enheten för delaktighet och rådgivning på stadskansliets kommunikationsavdelning. Dessutom har varje sektor experter och kontaktpersoner för jämställdhet och likabehandling.

Jämställdhet

I centrum för jämställdhetsarbetet står jämställdhetslagen, som förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. Målet för jämställdhetsplanen för stadens tjänster och stadens övriga funktionella jämställdhetsarbete är att öka jämställdheten inom stadens tjänster och verksamhet och genom detta jämställdheten för stadens invånare.

Läs mer
Töölön puistossa nuoret lapset leikkivät värikkäiden lankojen keskellä.
Helsingin kaupunki ylhäältä

Likabehandlingen

I centrum för likabehandlingsarbetet är diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsa, funktionsnedsättning, könsuttryck eller annan personlig egenskap. I likabehandlingsplanen för stadens tjänster fastställs att mänskliga rättigheter utgör grunden för stadens funktionella likabehandlingsarbete.

Läs mer