Nuori tyttö kaupunkipalstalla.

Palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Helsinki on kaupunki täynnä erilaisia tarinoita. Viittomakielinen Safira, joka piipahtaa keskustakirjastossa Oodissa aina töiden jälkeen. 85-vuotias isoisoisä, joka muutti Malmin lentokentän kupeeseen Kiteeltä nuorena miehenä. Paikallisen yrityksen toimitusjohtaja, joka käy suomen kielen kielikahvilassa Viikin kirjastossa. Syksyllä ensimmäisen luokan aloittava Johannes, jonka lempipaikka koko maailmassa on Mellunmäen metroasema, koska hän rakastaa metroja ja päätepysäkki on jollain tapaa erilainen kuin muut asemat. Hindumies, joka suutelee puolisoaan Töölönlahden rannalla ja kokee olevansa maailman onnellisin ihminen. Paperiton, joka on huolissaan pääsystä terveydenhuoltoon. Ruotsinkielinen Pihlajamäestä. Pyörätuolia käyttävä saamelainen. Kaikki erilaisia, kaikki helsinkiläisiä.

Kaupungissa on satojatuhansia yksilöllisiä tarinoita, jotka ovat osa Helsingin identiteettiä. Jokainen tarina on arvokas Helsingin tulevaisuuden kannalta. Jokaiselle kuuluu oikeus kaupunkiin.

Helsingin tavoitteena on olla ihmisoikeuksille rakentuva kaupunki. Kaupunki tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että asukkaiden ja kaikkien täällä aikaa viettävien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Helsinki haluaa kehittyä kaupungiksi, jossa kaikki saavat näkyä, kuulua, elää ja osallistua tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä syrjintää.

Kaupunkitasoista palveluiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistä koordinoidaan kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta –yksiköstä. Lisäksi jokaisella toimialalla on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä.

Tasa-arvo

Tasa-arvotyön keskiössä on tasa-arvolaki, joka kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman ja muun toiminnallisen tasa-arvotyön tavoitteena on kaupungin palveluiden ja toiminnan ja sitä kautta kaupunkilaisten tasa-arvon lisääminen.

Lue lisää tasa-arvosta
Töölön puistossa nuoret lapset leikkivät värikkäiden lankojen keskellä.
Helsingin kaupunki ylhäältä

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuustyön keskiössä on yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa, että ihmisoikeudet muodostavat kaupungin toiminnallisen yhdenvertaisuustyön perustan.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta