Queer Stadi -verkosto

Queer Stadi -verkosto on vapaaehtoisuuteen perustuva verkosto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja kaikille asian edistämisestä kiinnostuneille kaupungin työntekijöille.

Verkosto edistää omalta osaltaan kaupungin monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Se toimii kaupungin vastinparina, ja auttaa kehittämään kaupungin henkilöstöpolitiikkaa tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan suuntaan.

Verkoston ensisijaisena tarkoituksena on tarjota kaupungin työntekijöille mahdollisuus verkostoitua toimialarajojen yli sateenkaarevan teeman ympärillä. Verkosto luo myös mahdollisuuden mm. jakaa kokemuksia ja tuntemuksia, joita on tullut vastaan työelämässä seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana.

Toiminnan keskiössä on ammatillinen vertaistuki, mutta ketään ei kuitenkaan velvoiteta määrittelemään esimerkiksi omaa seksuaalista suuntautumistaan. Kaikki kaupungin työntekijät ovat yhtä tervetulleita verkoston toimintaan.

Jäsenenä saat sähköpostiisi uutiskirjeitä, joissa on mm. ajankohtaisia sateenkaareviin teemoihin liittyviä uutisia, vinkkejä ja linkkejä sekä kutsuja tapaamisiin. Queer Stadilla on myös oma Teams-alusta, jossa verkostolaiset voivat vapaamuotoisesti keskustella ja jakaa tietoa toisilleen.

Käytännössä verkosto tapaa työajan ulkopuolella epämuodollisissa ja rennoissa merkeissä. Verkostossa voidaan käydä sekä työ- että siviilielämää koskevia keskusteluja ja viettää yhteistä aikaa uusien tuttavuuksien kanssa – jokainen määrittelee itse osallistumisensa tavan ja määrän.

Queer Stadissa on myös mahdollisuus järjestäytyä tiettyjen yksittäisten kysymysten, ammattiyhteisön tai toimialan asioissa. Tästä toimii esimerkkinä Kasko Taskforce, joka ottaa kantaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sateenkaarevuuteen liittyviin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Verkostossa voidaan käsitellä myös muita asioita kuin sateenkaariteemoja.

Queer Stadi -verkosto noudattaa turvallisemman tilan periaatteita eli verkostossa kunnioitetaan toisia, ei tehdä oletuksia muista ja annetaan kaikille tilaa. Verkostossa keskustellut asiat pysyvät sovitusti verkoston sisäisinä, ja verkostolaisten “outtaaminen” eli paljastaminen verkoston ulkopuolisille on ehdottoman kiellettyä.

Toimintaan pääsee mukaan laittamalla viestiä verkoston koordinaattorille (Ella Halmela, etunimi.sukunimi@hel.fi).