Mies ja kaksi lasta Mustasaarella leikkimässä lampaan kanssa.

QueerStadi

Nätverket OueerStadi är ett frivillignätverk för medlemmar av sexuella minoriteter och könsminoriteter och alla intresserade av att främja dessa rättigheter bland stadens anställda.

Nätverket främjar för sin egen del stadens mångfalds-, likabehandlings- och jämställdhetsarbete. Det fungerar som stadens partner och bidrar till utvecklingen av stadens personalpolitik i en mer jämställd och jämlik riktning.

Nätverkets syfte är i första hand att erbjuda stadens anställda en möjlighet att knyta kontakter över verksamhetsgränser kring regnbågstemat. Nätverket skapar även möjligheter för att bland annat dela med sig av erfarenheter och upplevelser i arbetslivet som medlem av en sexuell minoritet eller könsminoritet.

I centrum för verksamheten är professionellt kamratstöd, men ingen tvingas definiera exempelvis sin egen sexuella läggning. Alla stadens anställda är lika välkomna att komma med i nätverkets verksamhet.

Som medlem får du nyhetsbrev per e-post, som innehåller bland annat nyheter, tips och länkar i anslutning till regnbågsteman och inbjudningar till evenemang. QueerStadi har även en egen Teams-plattform, där medlemmarna i nätverket fritt kan diskutera och byta information med varandra.

I praktiken träffas nätverket utanför arbetstid under informella och avslappade former. Inom nätverket kan man föra diskussioner om både arbete och fritid och tillbringa tid tillsammans med nya bekanta – var och en bestämmer själv hur och i hur stor omfattning man deltar i verksamheten.

Inom QueerStadi är det även möjligt att organisera sig kring vissa enskilda frågor, såsom frågor inom en arbetsgemenskap eller ett verksamhetsområde. Ett exempel på detta är Kasko Taskforce, som tar ställning till regnbågsfrågor och problem i anslutning till fostran och utbildning. Inom nätverket kan man även behandla andra frågor än regnbågsteman.

QueerStadi-nätverket följer principerna för en tryggare miljö, vilket innebär att man inom nätverket respekterar varandra, inte gör antaganden om andra och ger alla utrymme. Det som man diskuterat inom nätverket sprids inte utanför nätverket och det är absolut förbjudet att ”outa”, det vill säga avslöja, medlemmar av nätverket.

Man kan gå med i verksamheten genom att skicka ett meddelande till nätverkets koordinator (Ella Halmela, fornamn.efternamn@hel.fi).