Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan 2021-2023 kuuluu 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Toimikunnan jäsenet ovat poliittisia luottamushenkilöitä.

Toimikunnan esittelijänä toimii vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen kaupunginkansliasta (etunimi.sukunimi@hel.fi). Lisäksi toimikunnan kokouksiin osallistuu esittelijän kutsusta tarpeen mukaan muita viranhaltijoita ja asiantuntijoita.

Toimikunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaudella 2021-2023:

Zahra Karimy, pj. (vihr.)

varajäsen: Tapani Vuola

Maaret Castrén, vpj. (kok.)

varajäsen: Joona Haavisto

Seida Sohrabi (kok.)

varajäsen: Janne Koivunen

Timo Vuori (kok.)

varajäsen: Rhoda Korpijärvi

Lauri Skön (kok.)

varajäsen: Sera Savolainen

Iris Flinkkilä (vihr.)

varajäsen: Abdulkadir Isak

Milo Toivonen (vihr.)

varajäsen: Riikka Leinonen

Mojibur Doftori (vihr.)

varajäsen: Sini Kaartinen

Johanna Laisaari (SDP)

varajäsen: Tuomas Järvinen

Minna Majaniemi (vas.)

varajäsen: Ahmad Noor Hassan

Nils Torvalds (RKP)

varajäsen: Byoma Tamrakar