Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunnot ja kannanotot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta asetettiin 30.8.2021 eikä se ole vielä antanut lausuntoja tai kannanottoja.