Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Kaupunginhallitus nimitti poliittisista luottamushenkilöistä koostuvan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan 30.8.2021. Toimikunnan toimikausi on kaksivuotinen (2021-2023).

Kaudella 2019-2021 kaupungissa toimi tasa-arvotoimikunta ja yhdenvertaisuustoimikunta kahtena erillisenä toimielimenä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on:

  • tukea yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseviksi periaatteiksi kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
  • edistää, seurata ja arvioida kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
  • edistää, seurata ja arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista sekä
    yhdenvertaisuuslaissa määritettyihin syrjintäperusteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemistä ja poistamista Helsingin kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
  • seurata ja arvioida kaupunkitasoisen palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa.
  • tehdä esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja muille kaupungin toimijoille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja
    toteuttamiseksi

Toimikunnan esittelijänä toimii vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Kaksi iäkkäämpää naisoletettua seisovat käsikynkässä kasvot lähekkäin ja toisilleen hymyillen, taustalla punavalkoinen rakennus

Lisätietoa

tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuus-toimikunnasta