Rautatientorin patsaat.

Tasa-arvo

Tasa-arvotyön keskiössä on tasa-arvolaki, joka kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Sukupuolikäsitys on Helsingissä tasa-arvolain mukaisesti moninainen. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia: naisia, miehiä, intersukupuolisia, transihmisiä, muunsukupuolisia, jotain näiden väliltä tai kokonaan tällaisten kategorioiden ulkopuolella. Tavoitteena on, että sukupuolen moninaisuudesta tulisi kaupungin palveluissa arkipäivää ja kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien kaupunkilaisten tarpeita tunnistettaisiin jatkossa entistäkin paremmin.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisessä siirrytään myös Helsingissä jatkuvasti intersektionaalisempaan suuntaan. Se tarkoittaa, että sukupuolen kanssa otetaan samanaikaisesti huomioon myös muita ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa kaupunkilaisten kokemuksiin ja esimerkiksi syrjintään. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi ikä, kieli, alkuperä, seksuaalisuus ja erilaiset taustat. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaatii erilaisten valta-asemien ja hierarkioiden tunnistamista ja rohkeutta purkaa syrjiviä rakenteita.

Helsingin tasa-arvotyö perustuu tasa-arvolain lisäksi asiantuntijuuteen, yhteistyöhön, tutkittuun tietoon sekä kaupungin arvoihin ja kaupunkistrategiaan. Sukupuolten tasa-arvo on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021. Sen mukaan Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki, jonka toimivuus rakentuu muun muassa tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Strategiassa myös sitoudutaan siihen, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Strategian pohjalta kaupungissa toteutettiin erillinen tasa-arvohanke (2018-2019), jossa keskityttiin erityisesti sukupuolivaikutusten arviointiin ja sukupuolitietoiseen budjetointiin. Hankkeesta laadittiin kaksi raporttia:

Sukupuolivaikutusten arviointi kaupungin palveluissa 2019 (pdf)
Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingissä 2019 (pdf)

Palveluiden tasa-arvotyön tavoitteena on, että tasa-arvo olisi läpileikkaavasti mukana palveluiden kehittämisessä ja kaikissa kaupungin keskeisissä toiminnoissa. Palveluiden tasa-arvosuunnitelmassa on määritetty konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi kaupungin palveluissa.

Flow festivaali illalla

Toimenpiteet palveluissa

Kohti tasa-arvoista Helsinkiä on kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019–2021. Suunnitelmaan on koottu konkreettisia toimenpiteitä, joilla kaupunkilaisten tasa-arvoa vahvistetaan käytännössä Helsingin toiminnassa ja palveluissa. Lue suunnitelma (pdf).