Jämställdhetskommittén

Jämställdhetskommitténs uppgift är att främja och följa upp förverkligandet av jämställdhet i Helsingfors.  I jämställdhetskommittén som utnämns av stadsstyrelsen ingår stadens förtroendevalda från olika partier. Jämställdhetskommitténs arbete bereds av föredraganden, som även ansvarar för att samordna och utveckla jämställdhet inom stadens tjänster.

Jämställdhetskommittén stöder och följer upp förverkligandet av jämställdhet för alla kön och avlägsnande av diskriminering i anslutning till kön, uttryck av kön och könsidentitet inom Helsingfors stads tjänster.

Under mandatperioden 2019–2021 har kommittén bland annat som uppgift att följa upp förverkligandet av jämställdhetsplanen för tjänster, stödja integration av jämställdhet som en genomgående princip i stadens verksamhet, följa upp det pågående utvärderingsprojektet för könseffekter och ge utlåtanden till stöd för beslutsfattande.

Jämställdhetskommittén samarbetar med likabehandlingskommittén och vid behov med stadens råd. För att förverkliga sina uppgifter hör jämställdhetskommittén experter och ger utlåtanden.