Tasa-arvotoimikunta

Kaudella 2021-2023 kaupungissa toimii erillisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien sijaan yksi yhtenäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on edistää, seurata ja arvioida sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingissä.  

***

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingissä.  Kaupunginhallituksen nimeämään tasa-arvotoimikuntaan kuuluu kaupungin luottamushenkilöitä eri puolueista. Tasa-arvotoimikunnan työtä valmistelee esittelijä, joka vastaa myös palveluiden tasa-arvon koordinoimisesta ja kehittämisestä kaupungissa.

Tasa-arvotoimikunta tukee ja seuraa kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa.

Toimikaudella 2019-2021 toimikunnan tehtävänä on mm. seurata palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteuttamista, tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa, seurata käynnissä olevaa sukupuolivaikutusten arvointihanketta ja antaa lausuntoja päätöksenteon tueksi.

Tasa-arvotoimikunta tekee yhteistyötä yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa ja lisäksi tarpeen mukaan kaupungin neuvostojen kanssa. Tehtäviensä toteuttamiseksi tasa-arvotoimikunta kuulee asiantuntijoita ja antaa lausuntoja.