Töölön puistossa nuoret lapset leikkivät värikkäiden lankojen keskellä.

Organen

Helsingfors stad har olika organ som följer hur jämställdheten och likabehandlingen framskrider i stadens verksamhet. Helsingfors har som mål att vara en jämlik och jämställd stad, som är fungerande och trivsam för alla invånare. Råden och kommittéerna är en viktig kanal för att påverka beslutsfattande och få till stånd en bättre vardag.

Stadsstyrelsen utser organen. I råden finns representanter av organisationer och politiska förtroendevalda, medan kommittéerna består av politiska förtroendevalda. Organen gör föreställningar och initiativ samt ger ut utlåtanden till Helsingfors stads myndigheter i ärenden som gäller likabehandling och jämställdhet.

Råden ökar för sin del samarbetet mellan Helsingfors stad och olika äldre- och handikapporganisationer samt ökar jämställd delaktighet i stadens beslutsfattande. Staden behöver olika aktörer för att kunna bygga ett jämlikare och mer jämställd Helsingfors.