Töölön puistossa nuoret lapset leikkivät värikkäiden lankojen keskellä.

Toimielimet

Helsingin tavoitteena on olla yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kaupunki, joka on toimiva ja viihtyisä kaikille asukkaille. Kaupungilla on erilaisia toimielimiä, jotka seuraavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä kaupungin toiminnassa. Näillä sivuilla esitellään tarkemmin tasa-arvotoimikunnan, yhdenvertaisuustoimikunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintaa. Ne ovat yksi tärkeä kanava vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ja kaupunkilaisten parempaan arkeen.

Toimielimet nimeää kaupunginhallitus. Neuvostoissa on järjestöjen edustajia ja poliittisia luottamushenkilöitä, kun taas toimikunnat koostuvat yksinomaan poliittisista luottamushenkilöistä. Toimielimet tekevät esityksiä ja aloitteita ja antavat lausuntoja Helsingin kaupungin viranomaisille ja päätöksentekijöille yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto myös vahvistavat kaupungin yhteistyötä eri vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa ja lisäävät yhdenvertaista osallisuutta kaupungin päätöksenteossa.