Handikapprådet

Är Helsingfors stad världens mest fungerande stad även för invånare med olika funktionsnedsättningar; personer med rörelsehinder och funktionshinder?

Handikapprådet främjar likabehandling och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka i Helsingfors och tar ställning i frågor som rör personer med funktionsnedsättning:

  • välmående och hälsa
  • delaktighet och möjligheter att påverka
  • levnadsmiljö och boende
  • mobilitet och tjänster.

Handikapporganisationer som representerar personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, Helsingfors stads förtroendevalda och verksamhetsområdenas experter är medlemmar i samarbets- och inflytelseorgan.

Sekreterare för handikapprådet är Helsingfors stads handikappombudsman Tiina Lappalainen.

Förverkligande av rättigheter för invånare med funktionsnedsättning

Helsingfors stad förverkligar med hjälp av sina tjänster på olika sätt lika delaktighet för invånare med funktionsnedsättning, garanterar grundläggande rättigheter och friheter och respekterar människovärdet hos personer med funktionsnedsättning.

För att uppnå äkta likabehandling och delaktighet kan staden på olika sätt använda rimliga anpassningar och positiv särbehandling för att förverkliga tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Handikappombudsmannen och handikapprådet följer upp att rättigheter och tjänster för personer med funktionsnedsättning förverkligas inom stadens beslutsfattande och i personernas vardag.

 

Ledamöter

 

Hörselskadade
Anneli Salmevaara, anneli.salmevaara(a)helky.fi,
Helsingin Kuuloyhdistys ry

Synskadade
Veera Florica-Rajala, veera.f.rajala(a)gmail.com,
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Rörelsehandikappade
Markku Poikela, markku(a)poikela.fi,
Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Utvecklingsstörda
Sari Sepponen, sari.h.sepponen(a)gmail.com,
Kehitysvammatuki 57 ry

Neurologiska
Jan Huopainen, jan.huopainen(a)gmail.com,
Helsingfors och Nylands neuroförening

Långtidssjuka / per sjukdom (2 representanter)
Sirpa Halmela, sirpa.halmela(a)elisanet.fi,
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry

Mikko Remes, mikko.remes(a)gmail.com,
Helsingin Reumayhdistys ry

Mentalvården
Päivi Seila, seilapivi(a)gmail.com,
Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Handikappade barn och unga
Pauliina Lampinen, pauliina.lampinen(a)vamlas.fi,
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Övriga och allmänna organisationer
Susanna Haapala, susanna(a)assistentti.info,
Kynnys ry

 

Stadens förtroendevalda medlemmar

 

Ordförande Marja Kaitaniemi, Vänstern, marja.kaitaniemi(a)gmail.com, 040 7788 617,

Jari Mönkkönen, Samlingspartiet, jari.monkkonen(a)gmail.com.

Kristiina Karhos, De Gröna, kristiina.karhos(a)gmail.com.

Pirkko Johansson, SDP, johpirkko(a)hotmail.com.

Marko Joensuu, Sannfinländerna, marko.joensuu65(a)gmail.com.

 

Sakkunnig som representerar stadens sektorna

 

Fostrans- och ultbildningssektorn

 

Stadsmiljösektorn
Projektchef Pirjo Tujula
pirjo.tujula(a)hel.fi, tel: 09 3103 8410.

Kultur- och fritidssektorn
Utvecklingsplanerare Tiina Larva
tiina.larva(a)hel.fi, 09 3108 5918.

Social- och hälsovårdsektorn
chef för arbets- och dagverksamhet för handikappade Tuomo Ratinen
tuomo.ratinen(a)hel.fi, tel: 09 3104 3155.

Sekreteraren
Handikappombudsman Tiina Lappalainen
tiina.lappalainen(at)hel.fi, tel. (09) 31036086.