Mieshenkilö (sähkärissä) kalassa rannalla.

VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET

Helsingin kaupunginhallitus asetti vammaisneuvoston 30.8.2021 toimikaudekseen.

Vammaisneuvostossa 10 eri vammaryhmiä edustavat vammaisyhdistykset nimeävät keskuudestaan henkilöjäsenet vammaisneuvostoon.

Helsingin kuuloyhdistys ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry
Helsingin Reumayhdistys ry
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Helsingin Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö sr
Kynnys ry

Kaupungin luottamushenkilöt

Marja Kaitaniemi, (vasemmisto)

Jari Mönkkönen (kokoomus)

Kristiina Karhos (vihreät)

Pirkko Johansson (SDP)

Marko Joensuu (perussuomalaiset)

Kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Marja Kaitaniemen ja  varapuheenjohtajaksi Kristiina Karhoksen. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan toisen varapuheenjohtajan.

Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon nimeämät pysyvät asiantuntijat

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
xxx

Kaupunkiympäristön toimiala
esteettömyysasiamies Pirjo Tujula
pirjo.tujula(a)hel.fi / puh. 09 3103 8410

Sosiaali- ja terveystoimiala
xxx

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
xxx

Kaupunginkanslia
xxx

Vammaisneuvoston sihteeri
vammaisasiamies Tiina Lappalainen
vammaisasiamies(a)hel.fi / puh. (09) 3103 6086, 040 1845 063

 

Sivun kuva: Laura Oja