VAMMAISNEUVOSTON JÄSENET

Kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston 26.6.2017, toimikaudekseen 31.5.2021 saakka.

Helsingin vammaisneuvoston esite ja jäsenliite.

Jäsenet 1.9.2020

Vammaisneuvostossa 10 eri vammaryhmiä edustavat vammaisyhdistykset nimesivät keskuudestaan henkilöjäsenet vammaisneuvostoon.

Helsingin kuuloyhdistys ry
Anneli Salmevaara
anneli.salmevaara(a)helky.fi
kuulovammaisten yhdistykset

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Ibrahim Milanovic
ibrahim.milanovic(a)gmail.com
näkövammaisten yhdistykset

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Kristiina Karhos
kristiina.karhos(a)gmail.com
neurologiset yhdistykset

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Timo Martelius
timo.martelius(a)lehtijakumppanit.fi
kehitysvammaisten yhdistykset

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys ry
Aulikki Rautavaara
arautava(a)welho.com
pitkäaikaissairaiden/sairauskohtaiset yhdistykset

Helsingin Reumayhdistys ry
Pirkko Hyvärinen
pihyvari(a)welho.com
pitkäaikaissairaat/sairauskohtaiset yhdistykset

Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Leena Simola-Nikkanen
leena.simola-nikkanen(a)hiy.fi
liikuntavammaisten yhdistykset

Psykosociala föreningen Sympati rf
Ann-Christine Mattsson
annchristine.mattson(a)gmail.com
mielenterveyssektorin yhdistykset

Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö
Samuli Tsupari
samuli.tsupari(a)hotmail.fi
vammaisten lasten ja nuorten yhdistykset

Kynnys ry
Susanna Haapala
susanna(a)assistentti.info
muut ja yleisjärjestöt

Kaupungin luottamushenkilöt

Justus Mollberg, puheenjohtaja (Vasemmistoliitto)
justusmollberg(a)gmail.com / puheenjohtaja, puh. 040 592 6111

Pia Hytönen (Kokoomus)
piahytonen(a)hotmail.com

Niina Halonen-Malliarakis (Vihreät)
halonenmalliarakis(a)icloud.com

Arzu Caydam-Lehtonen (SDP)
arzucaydam1(a)hotmail.com

Kaija Hietanen (Perussuomalaiset)
kaijahietanen10(a)gmail.com

Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon nimeämät pysyvät asiantuntijat

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
kehittämisasiantuntija Tiina Larva
tiina.larva(a)hel.fi / puh. 09 3108 5918

Kaupunkiympäristön toimiala
esteettömyysasiamies Pirjo Tujula
pirjo.tujula(a)hel.fi / puh. 09 3103 8410

Sosiaali- ja terveystoimiala
vammaissosiaalityön päällikkö Jonna Weckström
jonna.weckstrom(a)hel.fi / puh. 09 3108 9545

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
pedagoginen asiantuntija Heidi Halkilahti
heidi.halkilahti(a)hel.fi / puh. 09 3102 2889

Kaupunginkanslia
vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen
heli.k.rantanen(a)hel.fi / puh. 09 3102 5803

Vammaisneuvoston sihteeri
vammaisasiamies Tiina Lappalainen
vammaisasiamies(a)hel.fi / puh. (09) 3103 6086, 040 1845 063

 

Sivun kuva: Laura Oja