Näkövammainen henkilö lukee pistenäytöltä.

VAMMAISNEUVOSTON ANTAMAT LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Lausunnot vuonna 2021

Vammaisneuvoston lausunto erityisuimakortin myöntämisperusteiden päivittämi-sestä ja hinnan muuttamisesta 3.1.2021

Vammaisneuvoston kannanotto palvelujen ihmisoikeussuunnitelman valmisteluun 15.3.

Erityisuimakortin haltijoiden huomioon ottaminen uimahalleja avattaessa 14.4.

Vammaisneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä 2020  27.4.

Vammaisneuvoston lausunto liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman luonnokseen 17.6.

Handikapprådets utlåtande om trafiksskyltar 5.10.

Esteettömyystunnustus 2021 Olympiastadionin peruskorjaukselle 3.12.

Vammaisneuvoston kommentti: Laajennettu oppivelvollisuus ja kuljetuspalvelujen maksuttomuus 5.12.

Kaikille saavutettavia kaupunkikalusteita Helsinkiin 17.12.

Koivusaaren rannat; asemakaava ja asemakaavan muutoksesta (nro 12587) 22.12.

 Lausunnot vuonna 2020

Vammaisneuvoston lausunto valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta, joka koskee Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntaa 25.2.2020

Vammaisneuvoston lausunto kävelyn edistämisohelmasta 19.3.2020

Vammaisneuvoston lausunto Sosiaali ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2019  hyv. 9.6.

Vammaisneuvoston lausunto Kati Juvan valtuustoaloitteeseen kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä 9.6.

Vammaisneuvoston lausunto valtuutettu Mari Rantasen talousarvioaloitteeseen vammaisten sosiaalityön resursseista 9.6.

Vammaisneuvoston lausunto valtuutettu Mari Rantasen valtuustoaloitteeseen koskien vammaisinfon perustamista 9.6.

Vammaisneuvoston lausunto Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 -luonnoksesta 29.9.

Lausunto kuljetuspalvelujärjestelmän uusiminen. 13.11.

Vammaisneuvoston vuoden 2020 Esteettömyystunnustus Lammassaaren esteettömälle luontoreitille. 3.12.

Vammaisneuvoston kannanotto raitioteiden pysakkien ja ylityspaikkojen muutokseen 4.12.

 

Lausunnot vuonna 2019

Vammaisneuvoston lausunto 14.2. valtuutettu Seija Muurisen aloitteesta: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke.

Vammaisneuvoston lausunto14.2. valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta: Ikääntyvien vammaisten ihmisten palvelut on turvattava.

Vammaisneuvoston lausunto 5.4. Helsingin yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelemista varten.

Vammaisneuvoston lausunto 11.4. valtuutettu Alviina Alametsän aloitteesta: Esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla.

Vammaisneuvoston lausunto 12.9. Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan palvelukuvaus ja hankinta.

Vammaisneuvoston ojentama Esteettömyystunnustus 2019 keskustakirjasto Oodille.

 

Lausunnot vuonna 2018

Liikennöinnin palvelukuvaus 19.1.2018

Käpylänlinnan liikuntatiloista luopuminen

Kehitysvammaisten tai autististen aikuisten asumispalveluiden kilpailutus

Kehitysvammaisten tai autististen aikuisten päiväaikaisen toiminnan kilpailutus 2018Avaa uuden ikkunan

Ratapihan ali/ylikulku Kansalaistorilta Kaisaniemeen

Kuljetuspalvelujen palvelukuvaus ja kilpailutus

Vaikeavammaisten päivätoiminta palveluseteli

Kaupungin liikkumisohjelman luonnoksesta

 

Lausunnot vuonna 2017

Vammaisneuvoston kunniamaininta Helsingin Satamalle (3.12.2017)

Kannanotto väliaikaisen maakunnallisen vammaisneuvoston valintaan (15.11.2017)

Lausunto kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen iltapäivätoimintaan ottamisesta (7.11.2017)

Lausunto nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsingissä (4.10.2017)

Lausunto omaishoidon tuen uusista kriteereistä (20.9.2017)

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksiAvaa uuden ikkunan

Vammaisneuvoston kunniakirja Pekka Saurille (30.5.2017)

Vammaisneuvoston huomionosoitus Staralle (30.5.2017)

Kannanotto VR Groupille vamamisten avustamispalvelujen kohtaamispaikan siirtämisestä (11.4.2017)

Kannanotto henkilökohtaisen avun lakisääteisen ehkäisevän terveydenhuollon korvaamisesta (11.4.2017)

3.12. huomionosoitus HSL:lle pysäkkikuulutusten toteuttamisesta

 

Sivun kuva: Laura Oja