Äldrerådet

Äldrerådets uppgift är att främja likabehandling för den äldre befolkningen i pensionsåldern i Helsingfors.

Rådet gör initiativ och ger förslag i frågor med koppling till äldre Helsingforsbors

  • välmående och hälsa,
  • möjligheter att påverka,
  • levnadsmiljö och boende samt
  • mobilitet och tjänster.

Äldrerådets viktigaste samarbetspartner är

  • Helsingfors pensionärsföreningar
  • äldreråden i de övriga städerna i huvudstadsregionen och
  • äldreråden i de andra största städerna i Finland.

Helsingfors har haft ett äldreråd sedan 1997. Äldreråden blev lagstadgade 2013.

Ledamöter

Stadsstyrelsen har utnämnt följande personer till ledamöter i äldrerådet 26.6.2017. Kontakta ledamöterna, ordföranden eller sekreteraren om du har frågor om äldrerådet.

Representanter för äldreorganisationer i Helsingfors

Pensionärerna r.f. Helsingfors distriktsorganisation
Olli Salin
salinol(a)outlook.com
Tel. 050 5991210

Helsingin kansallinen senioripiiri ry
Pirjo-Liisa Kangasniemi
pirrekangasniemi@gmail.com
Tel. 050 559 3171

Svenska Pensionärsförbundet rf
Lena Lindberg
lena.lindberg(a)pp.inet.fi
Tel. 040 5797991

Huvudstadsregionens Närståendevårdare rf
Marja Ruotsalainen
marja.ruotsalainen(a)polli.fi
Tel. 040 1684 328

Pensionstagarnas Centralförbund PCF, Helsingfors distrikt
Lahja Sjöblom
lala.sjoblom(a)gmail.com
Tel. 050  5874200

Helsingfors Minnesförening rf
Teija Mikkilä
teija.mikkila@alzhki.fi
Tel. 040-5892776

Helsingin seudun Inkeri-seura ry
Toivo Tupin
toivo.tupin(a)gmail.com
Tel. 040- 5783894

Helsingfors kyrkliga samfällighet
Ulla Lumijärvi
ulla.lumijarvi(a)evl.fi
Tel. 09 23402536

Stadens förtroendevalda medlemmar

Samlingspartiet
Laura Varjokari, ordförande
laura.varjokari(a)gmail.com
Tel. 044 777 7332

Timo Auranen
auranen.timo(a)gmail.com
Tel. 041 5057668

Vänstern
Mirja Arajärvi
mirja.arajarvi(a)welho.com
Tel. 040 576 8733

SDP
Veijo Lehto
veijo.j.lehto(a)gmail.com
Tel. 0500 404223

De Gröna
Pirkko Telaranta
telaranta.pirkko(a)gmail.com
Tel. 050 5002319

Medlemmar som representerar stadens sektorna

Social- och hälsovårdsektorn
Seija Meripaasi
seija.meripaasi(a)hel.fi, tel. 09 31052482

Fostrans- och utbildningssektorn
Satu Luomajoki
satu.luomajoki(a)hel.fi
puh. 09-310 88656

Stadsmiljösektorn
Pirjo Tujula
pirjo.tujula(a)hel.fi, tel. 09 310 38410

Kultur- och fritidssektorn
Jenni Räsänen
jenni.rasanen(a)hel.fi, tel. 09-31037842

Centralförvaltningen

Johanna Seppälä
johanna.m.seppala(a)hel.fi, tel. 040 334 5974

Titta Reunanen
titta.reunanen(a)hel.fi, tel. 040 5781428

Anne Nissinen
anne.k.nissinen(a)hel.fi, tel. 040 3362228

Sekreteraren

Planerare Outi Paulig
outi.paulig(a)hel.fi, vanhusneuvosto(a)hel.fi
Tel. 09 31043580