Taidekerhon osallistuja nauttii virvokkeita

Vanhusneuvosto

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2021

UUTISKIRJEET:  1/2021  6/2020    5/2020    4/2020   3/2020   2/2020   1/2020

Vanhusneuvoston tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta eläkeikäisten  helsinkiläisten näkökulmasta. Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä asioissa, jotka liittyvät eläkeikäisten helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen,  vaikuttamismahdollisuuksiin, elinympäristöön ja asumiseen sekä liikkumiseen ja palveluihin.  Vanhusneuvoston tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin eläkeläisjärjestöt , pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien vanhusneuvostot ja Suomen muiden suurimpien kaupunkien vanhusneuvostot.  Helsingissä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1997 lähtien.  Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi vuonna 2013.