Seniori-ikäisiä henkilöitä seisomassa kerhotilassa
Vanhusneuvoston lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 2022:

Vanhusneuvoston lausunto kaupungin palvelujen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevasta suunnitelmasta

Vastaus tarkastuslautakunnalle kotihoidon palveluista

Koivusaaren asemakaavaa koskevasta toivomusponnesta

Pasilan Messukeskuksen asemakaavaa koskevasta toivomusponnesta

Lausunnot ja kannanotot 2021:

Helsingin vanhuspalvelujen arviointi vuoden 2020 osalta 

Vanhusneuvoston lausunto kaupunkikalusteita koskevasta aloitteesta

Lausunto aloitteesta ”Seniorikeskus Lauttasaareen”

VANHUSNEUVOSTON RAPORTTI JA ARVIO TOIMIKAUDESTA 2017-2021

Lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026

HSL:n seniorialennus tarvitaan kaikkiin lippumuotoihin 65 vuotta täyttäneille

Tukea älylaitteiden ja yhteyksien hankintaan vähävaraisille iäkkäille helsinkiläisille

Lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä 2020

Uimahallit ja erityisuimakortti, esitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolle

Asuntotietokanta avuksi asunnonhakuun

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Helsingin kaupungin palveluissa

Helsingin kaupungilta tarvitaan aktiivisempaa otetta senioriasumiseen

 

Lausunnot ja kannanotot 2020:

Ikääntyneiden liikkumisesta, kannanotto Helsingin liikkumisohjelmaan

Helsingin kävelyn edistämisohjelmasta

Vesiliikuntatilat Koskelan seniorikeskukseen

Vuosaaren pohjoinen lähikeskusta

HSL:n matkakorttien lataamisesta

Kaupungin asuntoa voitava hakea paperihakemuksella

Liukuesteet kenkiin myös helsinkiläisille ikäihmisille

Potilas- ja sosiaaliasiamiesten selvityksestä annettu lausunto

Vanhuspalvelulain mukainen arviointi toteutettava Helsingissä

Aikarajat pois HSL:n seniorilipusta

Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmasta

Helsinkiin tarvitaan välimuotoista senioriasumista

Matkakorttien maksuton lataaminen kirjastoissa

Kuljetuspalvelujen välitysjärjestelmän uusimisesta

Vanhusasiavaltuutettu -lakiluonnoksesta 9.12.2020

Saavutettavaa joukkoliikennettä kaikenikäisille

Vanhusneuvoston arviointi Helsingin vanhuspalveluista vuoden 2019 osalta

Lausunnot ja kannanotot 2019:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta

65 vuotta täyttävien oikeudesta vammaispalveluihin

Helsingin vanhuspalvelujen laadun varmistamisesta

Vanhusneuvostoa kuultava Stadin ikäohjelman valmistelussa

Maailman toimivimman kaupungin eläkeläisjärjestöt haluavat mukaan kaupungin kehittämiseen

Kotihoidossa olevien ikääntyneiden päivätoiminta

Lausunto aloitteesta Vanhusten hoiva kuntoon

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot: Kokoaikainen seniorialennus olisi ilmastoteko

Lausunnot ja kannanotot 2018:

Liikuntamahdollisuudet ja kokoontumistilat

Vanhuspalveluiden nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämisestä 

Rautatieaseman ratapihan ylikulku/alikulku 30.8.2018Avaa uuden ikkunan

Sotaorpojen etuuksista

Lausunto kuljetuspalvelujen hankinnasta

Kulttuurikaveritoiminta ja alueelliset kulttuuripalvelut säilytettävä 

HSL:n seniorialennusta laajennettava 

Lausunto Helsingin liikkumisohjelmasta

Stadin ikäohjelmaa täydennettävä

Lausunnot ja kannanotot vuonna 2017

Vanhusneuvoston kannanotto: Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen epäkohdat korjattava

Vanhusneuvoston lausunto nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsingissä

Vanhusneuvoston vastaus omaishoidon tuen kriteereitä koskevaan kyselyyn

Vanhusneuvoston lausunto valtuutettu Nina Hurun aloitteesta vanhusneuvolan perustamisesta

Vanhusneuvoston kannanotto Stadin ikäohjelman toteutukseen vuonna 2016

Vanhusneuvoston lausunto valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteeseen ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä

Vanhusneuvoston kannanotto kaupungin strategian valmisteluun

Lausunnot ja kannanotot vuonna 2016

Kannanotto kunnallisten vanhusneuvostojen säilyttämiseksi

Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan aloitteesta, joka koskee vanhusasiamiehen vakanssin perustamista ja toimintaedellytysten turvaamista

Vanhusneuvoston lausunto Koskelan muistikylää koskevasta kaavamuutoksesta

Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle ympäristöministeriön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Hyvät liikennepalvelut ikääntyneiden aktiivisen elämän edellytys

Vanhusneuvoston lausunto Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta

Helsingin vanhusneuvoston kannanotto Stadin ikäohjelman toteutuksesta