Töölön puistossa nuoret lapset leikkivät värikkäiden lankojen keskellä.

Virtuaalivalmennus

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat ja jossa kukaan ei kohtaa häirintää tai syrjintää. Kaupunki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta läpileikkaavasti kaikessa toiminnassaan, niin työyhteisönä kuin palveluiden tarjoajanakin.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii yhteistä keskustelua, uutta osaamista, vanhojen stereotypioiden haastamista ja syrjintään puuttumista. Tässä tukena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden Helvi-virtuaalivalmennus, joka otettiin kaupungissa käyttöön vuoden 2020 alussa. Valmennus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vahvistaa ihmisoikeusosaamista, jonka avulla rakennetaan ihmisoikeusperustaisempaa työotetta.

Helvi-virtuaalivalmennus on suunniteltu käsiteltäväksi pienryhmissä (esimerkiksi työtiimeissä) yhdessä keskustellen ja pohtien. Käsittely kestää noin 60 minuuttia ja sitä varten tarvitaan tietokone, rauhallinen tila ja keskustelun vetäjä. Käsittely tapahtuu helppokäyttöisesti Helvin ääni- ja tekstiohjauksen avulla.

Helvi-virtuaalivalmennus löytyy täältä.