Balcony

Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunnot

Yhdenvertaisuustoimikunta edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Helsingissä. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi toimikunta seuraa kohtuullisten mukautusten ja positiivisten erityiskohtelun periaatteiden soveltamista. Tavoitteena on valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi yhdenvertaisuustoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita.

Lausunnot 2020:

Lausunto valtuutettu Said Ahmed Suldaanin ”TET-jakso ei saa olla syrjivä” -aloitteesta

Lausunnot 2019:

Lausunto palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2020-2021

Lausunto henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2019

Lausunto Sinikka Vepsän aloitteesta

Lausunnot 2018:

Romanien aseman edistäminen Helsingissä