Ihmiset piknikillä Espalla.

Yhdenvertaisuustoimikunta

Kaudella 2021-2023 kaupungissa toimii erillisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien sijaan yksi yhtenäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on edistää, seurata ja arvioida sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingissä.  

***

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Toimikunnan työskentelyn tavoitteena on myös valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa Helsingin toiminnassa.

Toimikunnan keskeisenä tehtävänä on seurata palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa ja edistystä. Toimikunnan tehtäväkenttään sisältyy myös syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen kaupungin palveluissa. Yhdenvertaisuustoimikunta aloitti ensimmäisen toimikautensa syksyllä 2017.

Kaupunginhallituksen nimeämään yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluu seitsemän luottamushenkilöä eri puolueista. Yhdenvertaisuustoimikunnan työtä valmistelee esittelijä, joka vastaa myös toiminnallisen yhdenvertaisuustyön koordinoimisesta kaupungilla. Toimikunta kokoontuu noin kuukauden välein kesäkuukausia lukuun ottamatta.

Yhdenvertaisuustoimikunta tekee tiivistä yhteistyötä tasa-arvotoimikunnan kanssa ja lisäksi tarpeen mukaan kaupungin neuvostojen kanssa. Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdenvertaisuustoimikunta kuulee asiantuntijoita ja antaa lausuntoja.